FANDOM


Zygmunt Boras (ur. 8 lipca 1927r. w Miasteczku Szczerców, zm. 29 sierpnia 2008 w Skokach) - humanista, historyk, nauczyciel akademicki, w 1958 doktorat (promotor prof. Janusz Pajewski), 1981 habilitacja, od 1986 prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1985-1987 prodziekan Wydziału Historycznego UAM.

Prof. Zygmunt Boras zajmował się dziejami Europy i Polski, od średniowiecza po XX wiek, a w szczególności historią Śląska, Pomorza Zachodniego oraz dziejami Wielkopolski. Upodobał sobie zwłaszcza ziemię wałecką i region nadnotecki - z Piłą jako głównym ośrodkiem. Opisał też historię miast wielkopolskich, Nowej Marchii i Pomorza, m.in. Wałcza, Poznania, Margonina, Wągrowca, Rogoźna, Wapna, Międzyrzecza, Szczecinka, Piły, Gorzowa Wielkopolskiego, Ostrzeszowa. Sporządził monografię hetmanów polskich i litewskich, pasjonowała go nawet historia kultury (np. teatr jezuicki). Wiele z tez wysuniętych przez prof. Zygmunta Borasa jak i odkryć źródłowych miało oryginalny i pionierski charakter. Od początku swój warsztat naukowo - badawczy związał z Piłą, popularyzował przeszłość miasta na łamach "Głosu Pilskiego" (1959-1960), był sekretarzem redakcji "Rocznika Pilskiego" (1960-1962), nieprzerwanie od pierwszego tomu związany z "Rocznikiem Nadnoteckim". W latach 1963-1976 był sekretarzem redakcji, od 1977 do 1993 roku zastępcą redaktora, a w latach 1994-1999 redaktorem naczelnym. Prof. Zygmunt Boras nie tylko redagował "Rocznik Pilski" i "Rocznik Nadnotecki" ale i zamieszczał na ich łamach własne artykuły dotyczące Piły. Systematycznie i regularnie współpracował także z "Ziemią Nadnotecką". W 1993 roku wspólnie z prof. dr hab. Zbigniewem Dworeckim wydał monografię "Piła, zarys dziejów" (do roku 1945). Pod jego kierunkiem powstało wiele prac magisterskich i doktorskich, tematycznie związanych z Piłą i ziemią nadnotecką. Współpracował z instytucjami kultury, muzeami, biblioteką publiczną oraz Towarzystwem Miłośników Miasta Piły. Pełnił opiekę naukową oraz wygłaszał odczyty i wykłady na sesjach oraz konferencjach naukowych poświęconych między innymi Józefowi Wybickiemu, Stanisławowi Staszicowi, Panteleonowi Szumanowi oraz innym ludziom regionu. Nic wiec dziwnego, że ten szanowany naukowiec został uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami. Za całokształt badań nad historią Piły i regionu nadnoteckiego wyróżniono go nagrodą Wojewódzkiej Rady Narodowej (w roku 1983) i wpisano do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły (rok 2000). W 2004 roku przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Piły.

Ostatnie lata swojego życia spędził w Grylewie, pod Wągrowcem. Tam właśnie bez reszty poświęcił się ratowaniu zabytkowego dworku - jednego z najpiękniejszych późnobarokowych w Wielkopolsce. Z jego gościny korzystali m.in. uczestnicy rajdu samochodowego po ziemi wągrowieckiej, regionaliści, a także chętnie przyjeżdżali tam artyści na plenery malarskie. W grudniu 2000 roku z okazji Millenium zorganizował "Bal Tysiąclecia", w którym uczestniczyły środowiska twórcze. W dworku turyści mogą wynająć pokoje, bowiem nastawiony jest na działalność agroturystyczną.

Profesor Zygmunt Boras zginął w wypadku samochodowym dnia 29 sierpnia 2008 roku w wielkopolskiej miejscowości Skoki.

Strony internetowe

  • [1] - Nauka Polska