FANDOM


Stefan Cackowski (ur. 1927, zm. 4 września 2008) - polski historyk, specjalizujący się w historii gospodarczej i demografii historycznej.

W 1952 roku po ukończeniu studiów historycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, podjął pracę na tej samej uczelni. W 1960 roku uzyskał stopień doktora, a w 1984 - doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał 24 stycznia 1997.

Od 1978 do 1984 roku był zastępcą dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. W latach 1986-1990 pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego UMK, a w latach 1990-1993 był prodziekanem tego wydziału. Od 1994 do 2000 roku kierował Zakładem Historii Gospodarczej UMK.

Wybrane publikacje Edytuj

  • Z dziejów polityki ekonomicznej pruskiego absolutyzmu: kataster podatkowy z r. 1772/73 dla ziem pierwszego zaboru pruskiego (1967)
  • Mikołaj Kopernik jako ekonomista (1970)
  • Struktura społeczna i gospodarcza wsi województwa chełmińskiego w okresie pierwszego rozbioru Polski: osadnictwo i ludność chłopska (1985, UMK, ISBN 8323100306)
  • Miasta dobrzyńskie i kujawskie w końcu XVIII i na początku XIX wieku: (1793-1807) (1995, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, ISBN 8385289097)

Linki zewnętrzne Edytuj