FANDOM


Jan Czapla (1925-2008) – działacz państwowy okresu PRL, poseł na Sejm PRL VI kadencji, generał dywizji WP.

Uczestniczył w walkach II wojny światowej w szeregach Gwardii Ludowej, przeszedł szlak bojowy 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego jako oficer polityczny. Swój szlak bojowy zakończył nad Łabą. Po wojnie ukończył studia historyczne w Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego. Od 1945 roku w aparacie politycznym podległego Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Brał udział w walkach z podziemiem niepodległościowym. Należał do PPR i PZPR. Zajmował wysokie funkcje partyjne w wojsku, a następnie w centralnych władzach partyjnych na szczeblu krajowym, był zastępcą członka (1968-1971) i członkiem KC PZPR (1971-1975). 1963-1965 - zastępca dowódcy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ds. politycznych - szef Zarządu Politycznego KBW. W latach 1965-1971 I zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego WP. W 1968 zabezpieczał od strony propagandowej interwencję WP w Czechosłowacji, uzasadniając ją jako bratnią pomoc. W 1963 dosłużył się stopnia generała brygady, a w 1968 generała dywizji. W latach 1971-1972 pełnił funkcję szefa Głównego Zarządu Politycznego WP. W 1972 r., jako bliski współpracownik Mieczysława Moczara, został usunięty ze stanowiska szefa GZP WP przez gen. Jaruzelskiego. W latach 1972-1976 sprawował mandat poselski. Był podsekretarzem stanu (wiceministrem) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (od czerwca 1972 do października 1975) i w Ministerstwie Oświaty i Wychowania (od maja 1982 do grudnia 1985). W latach 1975-1981 ambasador PRL w Indiach, Sri Lance i Nepalu. W okresie stanu wojennego był wojskowym komisarzem resortu oświaty i wychowania. W 1986 r. przeniesiony w stan spoczynku. W latach 1985-1990 - członek Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa (od 1988 pod nazwą Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa). Długoletni członek Rady Naczelnej i Zarządu Głównego ZBoWiD.

Odznaczenia: Order Sztandaru Pracy I i II klasy, Order Krzyża Grunwaldu III klasy, Order Odrodzenia Polski III, IV i V klasy, dwukrotnie Krzyż Walecznych, srebrny medal Zasłużonym na Polu Chwały i inne. W 1988 wpisany do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich".

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.