FANDOM


Henryk Górski (ur. 19 stycznia 1929 w Golubiu (obecnie Golub-Dobrzyń), zm. 13 stycznia 2008 w Warszawie) – polski geograf i kartograf. Jeden z pierwszych absolwentów Katedry Kartografii Instytutu Geograficznego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego - tytuł magistra uzyskał w 1955 po wykonaniu ściennej mapy Dolina dolnej Wisły w skali 1:250.000.

Od 1953 pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych, gdzie w latach 1959-82 był kierownikiem Redakcji Map i Atlasów Szkolnych. Pod jego kierownictwem został opracowany m.in. znany milionom Polaków Atlas gegraficzny dla szkół średnich, który w latach 1962-2000 miał 32 wydania (jedyny w owym czasie atlas geograficzny przeznaczony dla liceów), Polska. Atlas geograficzny wydawany w latach 1966-72, Atlas geograficzny Polski wydawany w latach 1974-89, czy Polska, kontynenty, świat. Atlas geograficzny dla klas VI-VIII wydawany w latach 1977-96. W latach 1982-91 kierował Redakcją Kartograficzną Przedsiębiorstwa Eksportu Geodezji i Kartografii "Geokart", gdzie m.in. kierował opracowaniem atlasu narodowego Afganistanu (wydanego w wersji językowej angielskiej i dari, a będącego darem rządu polskiego dla narodu afgańskiego). Był także współpracownikiem i konsultantem licznych innych wydawnictw polskich i zagranicznych, w tym autorem wielu map i redaktorem kilku atlasów.

W swojej działalności społecznej był propagatorem geografii i kartografii, animatorem międzynarodowych kartograficznych konkursów dziecięcych, działaczem i członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w 1964 współorganizatorem Komisji Kartograficznej PTG i Polskiego Przeglądu Kartograficznego, członkiem-założycielem Stowarzyszenia Kartografów Polskich.

Był również członkiem Komitetu ds. Kartografii Ogólnej przy Prezesie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Rady Programowej Geografii przy Instytucie Programów Szkolnych, Wspólnej Komisji PRL-RFN ds. oceny treści nauczania geografii i historii, Narodowego Komitetu ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej.

W 1972 został odznaczony Złotą Odznaką PTG, w 2002 Medalem PTG, a w 2005 Złotym Krzyżem Zasługi.

BibliografiaEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.