FANDOM


Helena Madurowicz-Urbańska - (ur. 20 września 1918 we Lwowie - zm. 8 maja 2008 w Krakowie) - polska historyczka.

Studiowała historię, początkowo na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, studia ukończyła w 1946 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat uzyskała w 1948, zaś w 1963 habilitowała się z historii społecznej i gospodarczej. W 1971 uzyskała tytuł profesora, zaś w 1978 - profesora zwyczajnego. Przeszła na emeryturę w 1998.

Kierowała Zakładem Historii Społeczno-Gospodarczej (1966-1971), Pracownią Statystyki i Metod Informacji Naukowej (1971-1981), a od 1981 Zakładem Historii Społeczno-Gospodarczej i Statystyki w Instytucie Historii UJ.

Jej badania naukowe koncentrowały się na dziejach przemysłu i przemianach społeczno-gospodarczych wsi polskiej XVI-XX w.

Była członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a także International Association of Agricultural Museums.

Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Publikacje Edytuj

 • 1958: Regiony gospodarcze Małopolski Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku.
 • 1963: Ceny zboża w Zachodniej Małopolsce w drugiej połowie XVIII wieku.
 • 1969: Z rozważań nad formą przestrzenną wiejskich osiedli przemysłowych Zagłębia Staropolskiego.
 • 1978: Fredro i Galicja
 • 1979: Problemy industrializacji w rolniczych krajach Europy
 • 1982: Mentalność chłopów polskich w XVIII w. : (w świetle suplik wsi królewskich i kościelnych).
 • 1986: Perspektywy nowych badań nad społeczeństwem galicyjskim
 • 1987: U podstaw ustroju agrarnego : z myśli naukowej Franciszka Bujaka
 • 1992: Lwów "handlowy" czy "urzędniczy"? : ze zmiennych losów nowożytnego miasta
 • 2001: Franciszek Bujak - o nowy kształt historii.

Bibliografia Edytuj

 • Nekrolog, Dziennik Polski 13 V 2008.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.