FANDOM


Szablon:Polityk infobox

Plik:2002.11.18. Bronislaw Geremek and Zygmunt Kubiak Fot M Kubik.jpg
Plik:2004.05.08. Jacek Wozniakowski and Bronislaw Geremek and Henry Kissinger Fot M Kubik.jpg
Plik:2004.05.01. Bronislaw Geremek and Tadeusz Mazowiecki Fot M Kubik.jpg
Plik:2004.06.25. A Olechowski B Geremek W Cimoszewicz L Walesa Fot M Kubik.JPG
Plik:Pożegnanie prof.Geremka.jpeg
Plik:Bronislaw geremek grave.JPG
Plik:Powazki Kuron Geremek.jpg

Bronisław Geremek, ur. Benjamin Lewertow[1] (ur. 6 marca 1932 w Warszawie, zm. 13 lipca 2008 w Lubieniu) – polski historyk-mediewista, polityk, od 18 grudnia 2000 do 14 października 2001 przewodniczący Unii Wolności, minister spraw zagranicznych w latach 1997-2000, w latach 1989-2001 poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, od 2004 do śmierci poseł do Parlamentu Europejskiego.

Dzieciństwo Edytuj

Przyszedł na świat w żydowskiej rodzinie Borucha i Szarcy Lewertow. Jego ojciec prowadził wytwórnię futer w Warszawie. Miał starszego brata Israela (ur. 1926), który po wojnie wyjechał do Izraela, a w 1951 wyemigrował do USA, gdzie przyjął nazwisko Jerry Lewart[2].

Nie wypowiadał się wprost o swoim pochodzeniu i dzieciństwie, które uważał za zamknięty kajet, jednak w wywiadzie-rzece udzielonym Jackowi Żakowskiemu wspominał o świadomości żydowskiej, którą w sobie wciąż nosi. W 1940[3] trafił wraz z rodzicami do getta warszawskiego, skąd w 1942[1][4] uciekł. Jego ojciec zginął w Auschwitz[1][5].

Nigdy nie wracałem do moich dziecięcych doświadczeń, choć to one mnie formowały. Świat palił się na moich oczach. Palił się też mały świat rodzinnych kontynuacji, w których jest ciągłość oczywistych wartości, zasad, reguł. W mojej dziecięcej biografii świat ciągle się rozpadał. To też nadawało kształt mojej późniejszej wrażliwości[6].

Po ucieczce z getta krótko ukrywał się w Warszawie, po czym wraz z matką wyjechał do Zawichostu, gdzie pod fałszywym nazwiskiem Wachlewscy ukrywali się u Stefana Gieremka. Po wojnie Stefan Gieremek ożenił się z matką Bronisława Geremka i cała rodzina przeniosła się do Wschowy [1][4]. We Wschowie Bronisław Geremek (pod nazwiskiem Gieremek[4]) zdał małą maturę. W 1948 przeniósł się na warszawski Żoliborz. W tamtejszym liceum wstąpił do Związku Walki Młodych, a tuż po ukończeniu 18 lat zapisał się do PZPR[7].

W życiu dorosłym nie uważał się za Żyda. Przypominał sobie o swojej "żydowskości" wtedy, gdy stawał wobec zjawiska antysemityzmu. Wówczas miał poczucie, że nie może być bierny[8].

Wykształcenie i praca naukowa Edytuj

W 1954 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w 1954 wyjechał do USA na stypendium Smithsonian Institution[1], w latach 1956-1958 odbył studia podyplomowe w École pratique des hautes études w Paryżu. W 1960 uzyskał stopień doktora, a w 1972 obronił habilitację w Polskiej Akademii Nauk. W 1989 został mianowany profesorem nadzwyczajnym.

Zajmował się badaniami nad historią kultury i społeczeństwa wieków średnich[9]. Publikował artykuły, odbywał wykłady i odczyty, napisał (niektóre jako współautor) 10 książek, z czego część została przetłumaczona na języki obce. Rozprawa doktorska z 1960 dotyczyła rynku pracy w średniowiecznym rzemiośle paryskim oraz problematyki prostytucji w tym mieście, natomiast praca habilitacyjna z 1972 grup marginesu społecznego w średniowiecznym Paryżu (Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu. XIV-XV wiek, wydane w 1972 i ponownie w 2003). W kolejnych latach wielokrotnie powracał do tematu Paryża i ludzi marginesu (Życie codzienne w Paryżu Franciszka Villona z 1972, Świat "opery żebraczej". Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku z 1989, Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia z 1989). Przyczynił się do rozwoju polskich badań nad exemplami średniowiecznymi. Był redaktorem i współautorem dotykającego tej tematyki tomu Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza (1978).

Jako naukowiec w latach 1955-1985 pracował w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 1960-1965 był wykładowcą na Sorbonie w Paryżu i kierownikiem tamtejszego Centrum Kultury Polskiej. Uhonorowany został 23 tytułami doktora honoris causa m.in. przez uniwersytety w Bolonii, Utrechcie, paryską Sorbonę, Nowym Jorku (Columbia), Uniwersytet Jagielloński oraz Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W 1992 został mianowany profesorem wizytującym w Collège de France. Był członkiem Academia Europea, Pen Clubu, Société Européenne de Culture oraz licznych towarzystw i stowarzyszeń.

W latach 1962-1965 był dyrektorem Ośrodka Kultury Polskiej w Paryżu. Znał cztery języki obce: francuski, angielski, włoski, niemiecki.

Działalność polityczna Edytuj

PRL Edytuj

W 1950 wstąpił do PZPR, był drugim sekretarzem POP na Uniwersytecie Warszawskim. W 1968 na znak protestu przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację wystąpił z partii[10].

W drugiej połowie lat 70. aktywnie działał w polskiej opozycji demokratycznej. W latach 1978-1981 był współzałożycielem i wykładowcą Towarzystwa Kursów Naukowych. W sierpniu 1980 związał się z ruchem społecznego protestu robotników Gdańska, został jednym z ekspertów i doradców powstającego NSZZ "Solidarność". W 1981 na Pierwszym Krajowym Zjeździe "Solidarności" przewodniczył Komisji Programowej. Został internowany po wprowadzeniu stanu wojennego, zwolniony po około roku, w grudniu 1982, został następnie doradcą zdelegalizowanej wówczas "Solidarności", blisko współpracował z Lechem Wałęsą. W 1983 został ponownie aresztowany pod zarzutem prowadzenia nielegalnej działalności politycznej.

III RP Edytuj

Okrągły stół Edytuj

Brał udział w rozmowach plenarnych w czasie obrad tzw. Okrągłego Stołu z władzami PRL w 1989, które doprowadziły do wyborów parlamentarnych w Polsce i powstania tzw. sejmu kontraktowego. W wyborach tych po raz pierwszy zdobył mandat poselski, później był wybierany posłem na Sejm RP w 1991, 1993 i 1997. W Sejmie kontraktowym przez część kadencji kierował Obywatelskim Klubem Parlamentarnym.

Działalność partyjna Edytuj

Należał do założycieli Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Był przewodniczącym klubu parlamentarnego UW 1990-1997. W latach od 2000 do 2001 przewodniczący Unii Wolności. Od 2005 należał do Partii Demokratycznej.

Poseł, minister spraw zagranicznych Edytuj

W latach 1989-2001 zasiadał w Sejmie. W X, I i II kadencji przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych, kierował też Komisją Konstytucyjną (1989-1991) i Komisją Prawa Europejskiego (2000-2001). W 2001 ubiegał się o reelekcję, jednak kierowana przez niego UW w tych wyborach parlamentarnych nie przekroczyła wyborczego progu.

Po wyborach parlamentarnych w 1991 Lech Wałęsa powierzył mu sformowanie nowego rządu, jednak misja ta zakończyła się niepowodzeniem[11].

Po utworzeniu koalicji AWS-UW 31 października 1997 objął stanowisko ministra spraw zagranicznych. 12 marca 1999 w imieniu rządu polskiego złożył dokumenty ratyfikacyjne Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) w depozycie rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki[12].

Złożył dymisję po rozpadzie koalicji rządowej AWS-UW, funkcję tę pełnił do 30 czerwca 2000.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Edytuj

W wyborach do Parlamentu Europejskiego 13 czerwca 2004 został wybrany europosłem z komitetu Unii Wolności, zdobywając w okręgu warszawskim i wśród Polonii największą liczbę głosów. W Parlamencie Europejskim wchodził w skład frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. W 2007 odmówił złożenia oświadczenia lustracyjnego, tłumacząc, że zrobił to w 2004[13].

Inne Edytuj

Był jednym ze współautorów listu otwartego[14] z 5 lipca 2006, w którym byli ministrowie spraw zagranicznych w rządach III RP protestowali wobec odwołania przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego szczytu weimarskiego w czerwcu 2006 i krytykowali charakter polityki zagranicznej w relacjach polsko-niemieckich.

Nagrody i odznaczenia Edytuj

Został nagrodzony wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami. Posiadał między innymi Wielki Krzyż z Gwiazdą Orderu Zasługi RFN oraz Pour le Mérite. Był też kawalerem Legii Honorowej Republiki Francuskiej. W 1999 otrzymał tytuł Człowieka Roku tygodnika "Wprost". W 1998 wyróżniony międzynarodową Nagrodą Karola Wielkiego. Był laureatem nagrody "Politique Internationale", przyznawanej przez Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej Sorbony, a także Europrize 1999 Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej. Został też nagrodzony Medalem Wolności, wyróżnieniem Instytutu Franklina i Eleonor Roosevelt w Nowym Jorku[15]. W 2000 otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Wschowa.

11 listopada 2002 został uhonorowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Orderem Orła Białego. Był członkiem Kapituły Orderu Orła Białego do 2007, kiedy odmówił ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Życie prywatne Edytuj

Jego żona, dr Hanna Teresa Geremek, była historykiem starożytności, pracownikiem naukowym UW, zmarła 21 lipca 2004. Jego synowie Marcin i Maciej są lekarzami. Zajmował się kolekcjonowaniem fajek, których miał ponad 70[16].

Śmierć Edytuj

Zginął 13 lipca 2008 w wypadku drogowym na drodze krajowej nr 2 w Lubieniu[17] w powiecie nowotomyskim. Prowadzony przez niego samochód osobowy marki mercedes zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem dostawczym Fiat Ducato[18]. Według prokuratury przyczyną wypadku było nieprawidłowe wyprzedzanie przez Bronisława Geremka, które doprowadziło do czołowego zderzenia[19].

Pogrzeb Bronisława Geremka odbył się 21 lipca 2008 i miał charakter państwowy. Msza święta żałobna odbyła się w katedrze św. Jana w Warszawie. Mszę celebrowali abp Kazimierz Nycz i abp Tadeusz Gocłowski. Bronisław Geremek został pochowany w Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach. Podczas uroczystości pogrzebowych przemawiali: Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Janusz Onyszkiewicz, Henryk Samsonowicz, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Bogdan Borusewicz, Donald Tusk, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Hans-Gert Pöttering, Adam Michnik i Marek Edelman. 22 lipca 2008 sala sejmowa nr 14 zajmowana przez Komisję Spraw Zagranicznych została nazwana jego imieniem.

Wybrane publikacje Edytuj

Publikacje książkowe Edytuj

Tłumaczenia Edytuj

Szablon:Przypisy

Szablon:Wikinewsy

Źródła Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj

Szablon:Rząd Jerzego Buzka Szablon:Minister spraw zagranicznych Szablon:Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Szablon:Przewodniczący UWbe-x-old:Браніслаў Герэмек ca:Bronisław Geremek cs:Bronisław Geremek da:Bronisław Geremek de:Bronisław Geremek et:Bronisław Geremek en:Bronisław Geremek es:Bronisław Geremek eo:Bronisław Geremek fr:Bronisław Geremek it:Bronisław Geremek lv:Broņislavs Geremeks lb:Bronisław Geremek hu:Bronisław Geremek nl:Bronisław Geremek no:Bronisław Geremek pt:Bronisław Geremek ro:Bronisław Geremek ru:Геремек, Бронислав szl:Bronisław Geremek fi:Bronisław Geremek sv:Bronisław Geremek uk:Геремек Броніслав


Błąd rozszerzenia cite: Istnieje znacznik <ref>, ale nie odnaleziono znacznika <references/>
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.