FANDOM


Baruch Bolek Kolski, ur. 1915 w Turku. Żydowski działacz ruchu Haszomer Hacair, oficer armii izraelskiej, ostatni prezes Ziomkostwa Kaliszan w Izraelu.

BiografiaEdytuj

W Kaliszu znany pod imieniem Bolek. Jego dziadek był rabinem w Sieradzu, otrzymał świeckie wykształcenie w Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu. W wieku siedmiu lat trafił do żydowskiej organizacji skautowej Haszomer Hacair (Młody Strażnik). Do „izby”, która mieściła się przy ul. Ciasnej 21, zaprowadziła go jego starsza siostra, Pepa. W roku 1931 opuścił Kalisz. Najpierw uczył się pracy na roli pod Nowogródkiem, w kibucu prowadzonym przez Haszomer Hacair. Tylko mając taki fach w ręku i nieukończone gimnazjum, miał szanse otrzymać certyfikat wyjazdowy do Palestyny. Pierwszy wyjazd do Palestyny nie powiódł się, Kolski został deportowany przez Anglików do Rumunii, skąd z podrobionym paszportem raz jeszcze próbował przedostać się do Erec Izrael. Próba z 1936 roku zakończyła się sukcesem, udało mu się dostać do ukochanej ojczyzny. Podczas Zagłady zginęła niemal cała jego rodzina. Najstarsza z rodzeństwa, Pepa, z Wilna poprzez Japonię przedostała się do Palestyny. Tylko ona i Bolek przeżyli Zagładę. Jako żołnierz Baruch Kolski brał udział we wszystkich wojnach, które dotknęły Izrael. W czasach pokoju kształcił młodych żołnierzy, jeździł z misjami po całym świecie, ale najważniejsza dla niego była działalność związana ze zbieraniem funduszy na obronę Izraela. Dzięki wrodzonej przebojowości zainteresował Kaliszem Fundację Nissenbaumów. Zebrane przez niego fundusze umożliwiły wydobycie z kanału Prosny ponad półtora tysiąca macew, które pochodziły ze starego żydowskiego cmentarza. Kolski zajmował się Cmentarzem żydowskim w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 23. Dzięki jego interwencji doszło do przeniesienia z budynku domu przedpogrzebowego uciążliwych lokatorów. To on też był inicjatorem odbudowy budynku oraz utworzenia w nim Domu Pamięci i Spotkań.

BibliografiaEdytuj

  • Marcinkowska H., Odszedł przyjaciel Kalisza, Calisia nr 3-4, Kalisz 2008,


Szablon:Biografia stub